PRIVACY VERKLARING dd 25-05-2018 CONFORM AVG

Buro Heeremans, gevestigd aan:

Anthony Fokkerweg 61, 1059 CP, Amsterdam, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.buroheeremans.nl Anthony Fokkerweg 61
1059 CP Amsterdam
Nederland +31618846813

Eline Heeremans is de Functionaris Gegevensbescherming van Buro Heeremans

Zij is te bereiken via eline@buroheeremans.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Buro Heeremans verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

– Kopie paspoort

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Buro Heeremans verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– ras

– godsdienst of levensovertuiging

– lidmaatschap vakbond

– gezondheid

– burgerservicenummer (BSN)

– Biometrische gegevens

– Genetische gegevens

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Buro Heeremans verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om u uw gerichte management diensten te leveren

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Buro Heeremans verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Buro Heeremans neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Buro Heeremans) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Buro Heeremans bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden

Personalia > Tot einde opdrachtverstrekking en/of management relatie voor correcte uitvoering management service en betreffende facturering. Vervolgens op basis van toestemming voor archivering ten behoeve van eventuele toekomstige hernieuwde relatie.

Contactgegevens > Tot einde opdrachtverstrekking en/of management relatie voor correcte uitvoering management service en betreffende facturering. Vervolgens op basis van toestemming voor archivering ten behoeve van eventuele toekomstige hernieuwde relatie.

Overige & Bijzondere persoonsgegevens > Tot einde opdrachtverstrekking en/of management relatie voor correcte uitvoering management service en betreffende facturering. Vervolgens op basis van toestemming voor archivering ten behoeve van eventuele toekomstige hernieuwde relatie.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Buro Heeremans verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Buro Heeremans blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Buro Heeremans gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door

Buro Heeremans en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@buroheeremans.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,

MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),

Paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Buro Heeremans wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Buro Heeremans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@buroheeremans.nl

Algemene beschrijving data protectie

Wij beschermen uw data op de volgende wijze:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. – –

— Dataopslag gebeurt op door WPA 2 beveiligde, persoonlijke dragers (Server/NAS & HDD)

die op geen manier zijn te benaderen of in te zien door derden.